Predavanja kod dr Dragana Mišića neće biti održana u periodu od 20.05.2019. do 24.05.2019. Nadoknada će se realizovati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Obaveštenje - Izmena termina ispita zbog održavanja aronomijade

Dana 07.05.2019. neće biti održana predavanja iz predmeta Ratarstvo sa krmnim biljem. Nadoknada će se realizovati 10.05.2019. u 13:00 časova.

Dana 07.05.2019. neće biti održana predavanja iz predmeta Livadarstvo sa pašnjaštvom. Nadoknada će se realizovati 10.05.2019. u 11:00 časova.

Obaveštenje - Neradni dani povodom predstojećih praznika su 26.04.2019., 27.04.2019., 28.04.2019., 29.04.2019., 01.05.2019., i 02.05.2019.

Obaveštenje - Prijava ispita za MAJSKI ispiti rok

Obaveštenje - Prijava ispita za MAJSKI ispiti rok, specijalističke strukovne studije

Predavanja iz predmeta Gajenje nepreživara zakazana za 15.04.2019. godine održaće se 24.04.2019. od 08:00 časova

Obaveštenje - Sednica Saveta Visoke poljoprivredno prehrambene škole strukovnih studija

Obaveštenje - Sednica Nastavno-stručnog veća

Obaveštenje - Izmena termina predavanja i ispita

Obaveštenje studentima studijskog programa Stočarstvo III godina - Nastava iz predmeta Biotehnologija u stočarstvu u letnjem semestru školske 2018/19. godine održavaće se sredom od 08:00 do 12:00 časova

Obaveštenje studentima studijskog programa Strukovna veterina II godina - Nastava iz predmeta Reprodukcija domaćih životinja u letnjem semestru školske 2018/19. godine održavaće se sredom od 12:00 do 15:00 časova


IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCENJIVANJU KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA, NASTAVE I USLOVA RADA   
 * KNJIGA NASTAVNIKA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA BILJA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM RATARSTVO I POVRTARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM STRUKOVNA VETERINA

* POLITIKA OBEZBEDJENJA KVALITETA