Obaveštenje i dnevni red za Nastavno - stručno veće dana 23.08.2019. godine

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA - DRUGI KONKURSNI ROK

Obaveštenje - Upis u I godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2019/20. godinu

KONAČNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U I UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE

JEDINSTVENA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA U JUNSKOM UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE

Obaveštenje - Upis u I godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2019/20. godinu

PRELIMINARNE RANG LISTE PRIMLJENIH KANDIDATA U I UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE

Obaveštenje - Saziv II sednice Nastavno-stručnog veća

Obaveštenje - Polaganje ispita za proveru znanja obaviće se 28.06.2019. godine u 10:00 časova, prema sledećem rasporedu:
Biologija - Amfiteatar
Hemija - Slušaonica broj 6
Kombinovani - Slušaonica broj 5

Obaveštenje - Prijava ispita za AVGUSTOVSKI ispiti rok

Obaveštenje - Prijava ispita za AVGUSTOVSKI ispiti rok, specijalističke strukovne studije

Obaveštenje - Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita održaće se prema sledećem rasporedu:
Hemija - 20.06.2019. godine
Biologija - 21.06.2019. godine
u vremenu od 09:00 do 14:00 časova

Obaveštenje - Raspored održavanja konsultativne nastave u letnjem semestru

Zahtev za organizovanjem konsultativne nastave

Obaveštenje - Konsultativna nastava letnji semestar

Obaveštenje - Saziv i materijal za IV sednicu Saveta Visoke poljoprivredno prehrambene škole strukovnih studija u Prokuplju


IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCENJIVANJU KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA, NASTAVE I USLOVA RADA   
 * KNJIGA NASTAVNIKA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA BILJA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM RATARSTVO I POVRTARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM STRUKOVNA VETERINA

* POLITIKA OBEZBEDJENJA KVALITETA