VAŽNO OBAVEŠTENJE

SVE UPLATE POČEV OD 03.01.2020. GODINE VRŠITI NA NOVI BROJ ŽIRO RAČUNA 840-2110666-96 SA POZIVOM NA BROJ 97 9202
Obaveštenje - Obaveštavaju se studenti I godine Master strukovnih studija na modulu Stočarska proizvodnja da će se predavanja iz predmeta Savremeni koncepti poljoprivrednog savetodavstva održati 27.01.2020. godine sa početkom u 12 sati.

Obaveštenje - Obaveštavaju se studenti I godine Master strukovnih studija na modulu Stočarska proizvodnja da će se predavanja iz predmeta Trendovi farmskog držanja domaćih životinja održati 27.01.2020. godine sa početkom u 12 sati.

Zahtev za organizovanje konsultativne nastave

Obaveštenje - Konsultativna nastava

Obaveštenje - Zbog proslave Nove godine i Božićnih praznika Akademija strukovnih studija Južna Srbija neće raditi od 01.01.2020. do 07.01.2020. godine. Prvi naredni radni dan je sreda 08.01.2020. godine. Plan nadoknade nastavnih obaveza za dane 03.01.2020. i 06.01.2020. biće objavljen naknadno.

Obaveštenje - Obrazac prijave ispita može se besplatno preuzeti sa sajta škole. Studenti treba da odštampaju obrazac, čitko popune i predaju u studentskoj službi.

Obaveštenje - Prijava ispita za JANUARSKI ispitni rok na osnovnim strukovnim studijama

Obaveštenje - Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu Strukovna veterina da će se Kolokvijum iz predmeta Gajenje kućnih ljubimaca održati 24.12.2019. godine sa početkom u 9 sati slušaonica 25 - kabinet stočarstva.

Obaveštenje - Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu Strukovna veterina da će se Test iz predmeta Gajenje kućnih ljubimaca održati 10.12.2019. godine sa početkom u 9 sati slušaonica 25 kabinet stočarstva.

Obaveštenje - Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu Stočarstvo da će se Test iz predmeta Lovna privreda održati 16.12.2019. godine sa početkom u 9 sati slušaonica 25 kabinet stočarstva.

Obaveštenje - Obaveštavaju se studenti III godine na studijskom programu Stočarstvo da će se Kolokvijum iz predmeta Gajenje preživara održati 23.12.2019. godine sa početkom u 9 sati slušaonica 25 kabinet stočarstva.


IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCENJIVANJU KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA, NASTAVE I USLOVA RADA   
 * KNJIGA NASTAVNIKA

* MASTER STRUKOVNE STUDIJE BIOTEHNOLOGIJA - KURIKULUM

* MASTER STRUKOVNE STUDIJE BIOTEHNOLOGIJA - KNJIGA NASTAVNIKA

* KNJIGA PREDMETA - MASTER STRUKOVNE STUDIJE, STUDIJSKI PROGRAM BIOTEHNOLOGIJA

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA BILJA

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM RATARSTVO I POVRTARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM STRUKOVNA VETERINA

* POLITIKA OBEZBEDJENJA KVALITETA