Obaveštenje - Predavanja iz predmeta Biohemija zakazana za 13.11.2018. neće biti održana. Nadoknada će se realizovati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Obaveštenje - Neradni dan

Obaveštenje - Predavanja iz predmeta Semenarstvo zakazana za 14.11.2018. biće održana 26.11.2018. sa početkom u 11:00 sati

Obaveštenje - Predavanja iz predmeta Genetika i oplemenjivanje bilja zakazana za 13.11.2018. biće održana 22.11.2018. sa početkom u 08:00 sati

Obaveštenje - Predavanja iz predmeta Ribarstvo u zimskom semestru 2018/19. godine biće realizovana subotom sa početkom u 11:00 sati

Obaveštenje - Predavanja iz predmeta Genetika i oplemenjivanje domaćih životinja u zimskom semestru 2018/19. godine biće realizovana subotom sa početkom u 08:00 sati

Obaveštenje - Predavanja iz predmeta Gajenje preživara zakazana za 14.11.2018. biće održana 22.11.2018. sa početkom u 08:00 sati

Obaveštenje - Predavanja iz predmeta Lovna privreda zakazana za 12.11.2018. biće održana 20.11.2018. sa početkom u 08:00 sati

Obaveštenje o upisu specijalističkih studija II nivoa

Obaveštenje - Sednica Nastavno-stručnog veća

Obaveštenje - Nastava za studente II i III godine počinje 10.10.2018. godine prema rasporedu objavljenom na oglasnoj tabli i sajtu škole

Obaveštenje - Regulisanje statusa za apsolvente koji nisu završili studije

Obaveštenje - Upis II i III godine osnovnih strukovnih studija

Obaveštenje - Prijava ispita za Oktobarski ispitni rok na specijalističkim strukovnim studijama


IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCENJIVANJU KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA, NASTAVE I USLOVA RADA   
 * KNJIGA NASTAVNIKA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA BILJA

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM RATARSTVO I POVRTARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - SRUDIJSKI PROGRAM STRUKOVNA VETERINA

* POLITIKA OBEZBEDJENJA KVALITETA