Obaveštavaju se studenti da predavanja iz predmeta MEHANIZACIJA BILJNE PROIZVODNJE biće održana 29.10.2020. godine sa početkom u 09:00 časova.

Erazmus + mobilnosti studenata - šansa koju ne treba propustiti.


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA NA I GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2020/21. GODINE


Izvešaj o prijavljenim kadidatima na konkurs za izbor u zvanje saradnika van radnog odnosa - DEMONSTRATORA.


Obaveštenje za studente I i II godine master strukovnih studija o planu kombinovanog modela nastave u zimskom semestru školske 2020/2021 godine.


Obaveštenje o Upisu studenta koji su upisani po programu VIŠE ŠKOLE i studenti kojima po Zakonu o Visokom obrazovanju istekao rok za završetak studija.


Obaveštenje o Upisu studenata koji su u III godinu studija upisani školske 2019/2020 godine i nisu odbranili Završni rad zaključno sa 10.10.2020.godine i studenti upisani školske 2015/2016, 2016/2017, godine u obavezi su da svoj status za školsku 2020/2021 godinu regulišu na sledeći način.


Obaveštenje o Upisu u II III godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2020/2021 godinu obaviće se prema sledećem rasporedu.


Obaveštenje o Upisu u II godinu master strukovnih studija za školsku 2020/2021 godinu obaviće se prema sledećem rasporedu.


Obaveštenje o Upisu u I godinu master strukovnih studija za školsku 2020/2021 godinu obaviće se prema sledećem rasporedu.


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA U III UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2020/21. GODINE KOJI SU POLOZILI PRIJEMNI ISPIT NA DRUGOJ VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI.


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA NA I GODINU MASTER STRUKOVNIH STUDIJA ŠKOLSKE 2020/21. GODINE


Upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u trećem upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu obaviće se od 05.10.2020.(ponedeljak) prema sledećem rasporedu.


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA U III UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2020/21. GODINE


PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA U III UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2020/21. GODINE


Obaveštenje za studente I godine o planu kombinovanog modela nastave u zimskom semestru školske 2020/2021/ godine .


Obaveštenje za studente II i III godine o planu kombinovanog modela nastave u zimskom semestru školske 2020/2021/ godine .


Obaveštenje za studente Master strukovnih studija o planu kombinovanog modela nastave u zimskom semestru školske 2020/2021/ godine .


Obaveštenje o prijemu studenata I godine osnovnih strukovnih studija i dodela indeksa.


Konkurs za izbor saradnika van radnog odnosa - DEMONSTRATORA za školsku 2020/2021. godinu.


Dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u vezi sa preporukama za prevenciju bolesti COVID-19


Obrazac prijave na konkurs za upis na prvu godinu Osnovnih strukovnih studija školske 2020/2021. godine


KONKURS ZA TREĆI UPISNI ROK STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GOD.


Obaveštenje - U vezi sa Konkursom za upis u I godinu master strukovnih studija za školsku 2020/2021. godinu

Obaveštenje - Prijava na konkurs za upis na master strukovnih studija za školsku 2020/2021. godinu

Obaveštenje - Kratka biografija za prijavljivanje na konkurs za upis na master strukovne studije

Obaveštenje - Promena rasporeda ispita za Oktobarski ispitni rok na master strukovnim studijama

Obaveštenje - Prijava ispita za Oktobarski ispitni rok na master strukovnim studijama

Obaveštenje - Prijava ispita za Oktobarski ispitni rok na osnovnim strukovnim studijama

Obaveštenje - Raspored upisa u I godinu osnovnih strukovnih studija u drugom upisnom roku za školsku 2020/21. godinuKONAČNA RANG LISTA KANDIDATA U II UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2020/21. GODINE
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA U II UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2020/21. GODINEKonkurs za upis studenata na master strukovne studije za školsku 2020/2021. godinu
Obaveštenje - Prijava ispita za Septembarski ispitni rok na osnovnim strukovnim studijama

Obaveštenje - Izmena termina ispita u Avgustovskom ispitnom roku

Obaveštenje - Prijava ispita za Septembarski ispitni rok na master strukovnim studijama

Obaveštenje - Prijava ispita za Avgustovski ispitni rok na osnovnim strukovnim studijama


KONKURS ZA DRUGI UPISNI ROK STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GOD.KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA U I UPISNOM ROKU ŠKOLSKE 2020/21. GODINE
Obrazac prijave na konkurs za upis na prvu godinu Osnovnih strukovnih studija školske 2020/2021. godineVAŽNO OBAVEŠTENJE

SVE UPLATE POČEV OD 03.01.2020. GODINE VRŠITI NA NOVI BROJ ŽIRO RAČUNA 840-2110666-96 SA POZIVOM NA BROJ 97 9202

Obaveštavaju se studenti da u prostorije Odseka u Prokuplju mogu ući samo sa maskama na licu uz obaveznu dezinfekciju ruku na ulazu.

Obaveštenje nenastavnom osoblju o ukidanju vanrednog stanja


Obaveštenje - Raspored nadoknade predispitnih aktivnosti za letnji semestar školske 2019/20. godine


Obaveštenje - Nastavak rada Odseka za poljoprivredno prehrambene studije


Obaveštavaju se studenti da će se nerealizovani ispiti iz martovskog ispitnog roka održati u periodu od 18.05.2020. do 29.05.2020. godine prema sledećem rasporedu.


Informacije u upisu skolske 2020/21. godine


Studijski programi Odseka za poljoprivredno prehrambene studije


Obaveštenje - Odlaganje aktivnosti na Lands projektu


OBAVEŠTENJE - EMAIL ADRESE NASTAVNIKA


OBAVEŠTENJE - NAČIN REALIZACIJE NASTAVE TOKOM TRAJANJA VANREDNOG STANJA


OBAVEŠTENJE - OBUSTAVA NASTAVE I DRUGIH AKTIVNOSTI


Obaveštenje - Konferencije Akademija i Visokih škola povodom Covid-19 virusa


IZVEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU I OCENJIVANJU KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA, NASTAVE I USLOVA RADA   
 * KNJIGA NASTAVNIKA

* MASTER STRUKOVNE STUDIJE BIOTEHNOLOGIJA - KURIKULUM

* MASTER STRUKOVNE STUDIJE BIOTEHNOLOGIJA - KNJIGA NASTAVNIKA

* KNJIGA PREDMETA - MASTER STRUKOVNE STUDIJE, STUDIJSKI PROGRAM BIOTEHNOLOGIJA

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM ZAŠTITA BILJA

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM STOČARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM RATARSTVO I POVRTARSTVO

* KNJIGA PREDMETA - STUDIJSKI PROGRAM STRUKOVNA VETERINA

* POLITIKA OBEZBEDJENJA KVALITETA