OVDE SE NALAZE OBAVEŠTENJA ZA APRILSKI ISPITNI ROK

OBAVEŠTENJE (Specijalističke strukovne studije)
- Ispit iz predmeta Mikrobiološke metode analize hrane održaće se 26.04.2017. godine u 12:00 časova.
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE (Specijalističke strukovne studije)
- Ispit iz predmeta Organska proizvodnja voća održaće se 29.04.2017. godine u 10:00 časova.
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE (Specijalističke strukovne studije - Zaštita bilja)
- Ispit iz predmeta Metode istražavačkog rada održaće se 22.04.2017. godine u 10:00 časova.
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispiti iz predmeta Poznavanje i tehnologija mesa i Higijena i tehnologija mesa održaće se 27.04.2017. godine u 12:00 časova.
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Voćarstvo i vinogradarstvo održaće se 24.04.2017. godine u 12:00 časova.
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Lovna privreda održaće se 06.04.2017. godine u 12:00 časova.
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispiti iz predmeta Opšte povrtarstvo i Posebno povrtarstvo održaće se 10.04.2017. godine u 12:00 časova.
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
-Termin polaganja kolokvijuma i testova iz predmeta Tehnološe operacije možete videti ovde
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
-Termine polaganja Testa I iz predmeta Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda možete videti ovde
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Popravni test, kolokvijum, kao i odbrana seminarskih radova iz predmeta Ambalaža (smer Prehrambena tehnologija. Zaštita bilja, Ratarstvo i povrtarstvo) održaće se u ponedeljak 03.04.2017. godine sa početkom u 08:00 časova.
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Kolokvijumi iz predmeta Voćarstvo (deo predmeta Voćarstvo i vinogradarstvo), Opšte voćarstvo i Posebno voćarstvo održaće se 03.04.2017. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
Popravne termine iz predmeta Informatika možete videti ovde
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Opšta i neorganska hemija, Organska hemija i Hemija održaće se u ponedeljak 03.04.2017. godine od 13:00 do 15:00 časova u amfiteatru ili učionici broj 6.
Kolege mogu na predispitnim obavezama polagati maksimalno 1 test ili kolokvijum
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Fizika i Merenja u industriji prehrambenih proizvoda održaće se u ponedeljak 27.03.2017. godine od 13:00 do 15:00 časova u učionici broj 6.
________________________________________________________________________