OVDE SE NALAZE OBAVEŠTENJA ZA APRILSKI ISPITNI ROK

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Higijena i tehnologija mesa održaće se 23.04.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Poznavanje i tehnologija mesa održaće se 23.04.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Voćarstvo i vinogradarstvo održaće se na sledeći način deo Voćarstvo 24.04.2019. godine u 12:00 časova, deo Vinogradarstvo 25.04.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Ratarstvo i povrtarstvo održaće se na sledeći način deo Povrtarstvo 16.04.2019. godine u 12:00 časova, deo Ratarstvo 16.04.2019. godine u 13:30 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Reprodukcija domaćih životinja održaće se 22.04.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Genetika i oplemenjivanje domaćih životinja održaće se 22.04.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića održaće se 25.04.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Gajenje nepreživara održaće se 24.04.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Posebna entomologija održaće se 22.04.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
-Raspored polaganja Test I iz predmeta Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda možete videti ovde
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Tehnologija pekarstva, poslastičarstva i testenina održaće se 08.04.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Tehnologija konditorskih proizvoda održaće se 08.04.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Predispitne obaveze iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića održaće se 08.04.2019. godine u 13:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Zaštita životne sredine održaće se 30.04.2019. godine od 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Kolokvijumi iz predmeta Informatika održaće se 04.04.2019. godine od 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Kolokvijumi iz predmeta Voćarstvo (deo predmeta Voćarstvo i vinogradarstvo), Opšte voćarstvo i Posebno voćarstvo održaće se 03.04.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Ispit iz predmeta Informatika održaće se 23.04.2019. godine u 12:00 časova

________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Predispitne obaveze iz predmeta Ambalaža, Tehnologija piva, i Tehnologija gotove hrane održaće se u ponedeljak 01.04.2019. godine u 13:00 časova

________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Kolokvijumi iz predmeta Voćarstvo (deo predmeta Voćarstvo i vinogradarstvo), Opšte voćarstvo i Posebno voćarstvo održaće se 20.03.2019. godine u 12:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Fizika, Merenja u industriji prehrambenih proizvoda, Opšta i neorganska hemija, Hemija održaće se u ponedeljak 01.04.2019. godine od 13:00 do 15:00 časova učionici broj 6 ili amfiteatru

________________________________________________________________________