OVDE SE NALAZE OPŠTA OBAVEŠTENJA

OBAVEŠTENJE
- U petak 08.12.2017. neće biti održana predavanja iz predmeta Genetika i oplemenjivanje domaćih životinja nadoknada će se realizovati u dogovoru sa predmetnim nastavnikom
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Kolokvijum I iz predmeta Tehnološke operacije radiće se 20.11.2017. godine 08:15 časova
________________________________________________________________________