MATERIJAL ZA NASTAVNO-STRUČNO VEĆE 28.05.2019. GODINE

-Dnevni red

-Predlog konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih strukovnih studija