RASPORED POLAGANJA ISPITA


OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE


RASPORED POLAGANJA ISPITA - SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

Organska poljoprivreda

Prehrambena tehnologija

Zaštita bilja