REZULTATI TESTOVA, KOLOKVIJUMA I ISPITA

 

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića
 
Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija gotove hrane
 
Rezultati ispita iz predmeta Ambalaža
 
Rezultati ispita iz predmeta Mehanizacija biljne i Mehanizacija stočarske proizvodnje
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Voćarstvo i vinogradarstvo deo Voćarstvo i Posebno voćarstvo
 
Tabela sa poenima iz predmeta Ambalaža
 
Tabela sa poenima iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića
 
Tabela sa poenima iz predmeta Tehnologija gotove hrane
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Voćarstvo i vinogradarstvo deo Voćarstvo
 
Rezultati ispita iz predmeta Mehanizacija biljne i Mehanizacija stočarske proizvodnje
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Posebno voćarstvo
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik
 
Tabela sa poenima iz predmeta Ambalaža
 
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Informatika
 
Rezultati ispita iz predmeta Informatika
 
Rezultati kolokvijuma II iz predmeta Engleski jezik
 
Rezultati testova i ukupan broj bodova iz predmeta Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda
 
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Informatika
 
Rezultati odbrane seminarskih radova i testova iz predmeta Gajenje nepreživara
 
Rezultati odbrane seminarskih radova i testova iz predmeta Gajenje domaćih životinja
 
Tabela sa poenima iz predmeta Ambalaža
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Voćarstvo (deo predmeta Voćarstvo i vinogradarstvo) i Opšte voćarstvo.
 
Tabela sa poenima iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića
 
Rezultati Testa I iz predmeta Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda
 
Osvojeni poeni iz predmeta Tehnologija gotove hrane
 
Osvojeni poeni iz predmeta Tehnologija piva
 
Tabela sa poenima iz predmeta Tehnologija gotove hrane
 
Rezultati predispitnih aktivnosti iz predmeta Informatika
 
Rezultati ispita iz predmeta Osnovi prehrambene tehnologije
 
Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija pekarstva poslastičarstva i testenina
 
Tabela sa poenima iz predmeta Biohemija
 
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Ratarstvo i povrtarstvo(deo Povrtarstvo) na studijskom programu Zaštita bilja
 
Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Fiziologija biljaka na studijskim programima: Zaštita bilja, Voćarstvo i vinogradarstvo, Ratarstvo i povrtarstvo