REZULTATI TESTOVA, KOLOKVIJUMA I ISPITA

 

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Informatika za studente sa konsultativne nastave
 
Rezultati testa i kolokvijuma iz predmeta Metode istraživačkog rada na studijskom programu Prehrambena tehnologija
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića na studijskom programu Prehrambena tehnologija
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Voćarstvo i vinogradarstvo (deo Voćarstvo) na studijskom programu Zaštita bilja
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića na studijskom programu Prehrambena tehnologija
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Tehnologija gotove hrane
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Tehnologija piva
 
Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Ratarstvo i povrtarstvo (deo Povrtarstvo)
 
Rezultati kolokvijuma i testa iz predmeta Engleski jezik na studijskom programu Strukovna veterina
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Biohemija na studijskom programu Strukovna veterina
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Biohemija na studijskom programu Stočarstvo
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Biohemija na studijskom programu Prehrambena tehnologija
 
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Tehnološke operacije
 
Rezultati I testa iz predmeta Zoologija na studijskom programu Stočarstvo
 
Rezultati I testa iz predmeta Zoologija na studijskom programu Strukovna veterina
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Tehnloške operacije