REZULTATI TESTOVA, KOLOKVIJUMA I ISPITA

 

Rezultati testa iz predmeta Ambalaža
 
Rezultati prvog testa iz predmeta Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda
 
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Metode istraživačkog rada
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologija piva
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Ambalaža
 
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Informatika
 
Rezultati testova iz predmeta Pčelarstvo
 
Rezultati ispita iz predmeta Matematika
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Tehnologija jakih pića
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Informatika u martovskom ispitnom roku
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Voćarstvo i vinogradarstvo (deo Voćarstvo), Opšte voćarstvo i Posebno voćarstvo
 
Rezultati testa i kolokvijuma iz predmeta Metode istraživačkog rada na studijskom programu Prehrambena tehnologija
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića na studijskom programu Prehrambena tehnologija
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića na studijskom programu Prehrambena tehnologija
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Tehnologija gotove hrane
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Tehnologija piva
 
Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Ratarstvo i povrtarstvo (deo Povrtarstvo)
 
Rezultati kolokvijuma i testa iz predmeta Engleski jezik na studijskom programu Strukovna veterina
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Biohemija na studijskom programu Strukovna veterina
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Biohemija na studijskom programu Stočarstvo
 
Poeni na predispitnim obavezama iz predmeta Biohemija na studijskom programu Prehrambena tehnologija
 
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Tehnološke operacije
 
Rezultati I testa iz predmeta Zoologija na studijskom programu Stočarstvo
 
Rezultati I testa iz predmeta Zoologija na studijskom programu Strukovna veterina
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Tehnloške operacije