REZULTATI TESTOVA, KOLOKVIJUMA I ISPITA

 

Rezultati kolokvijuma održanog 21.06.2018. iz predmeta Informatika
 
Rezultati ispita iz predmeta Opšta entomologija
 
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik
 
Rezultati testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologija sušenja i hladjenja
 
Rezultati ispita iz predmeta Mehanizacija
 
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Voćarstvo i Posebno voćarstvo
 
Spisak studenata sa osvojenim poenima iz predmeta Ambalaža
 
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Informatika
 
Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija vina
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik
 
Rezultati testova i ukupan broj bodova iz predmeta Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda
 
Rezultati kolokvijuma i ukupan broj bodova iz predmeta Tehnološke operacije
 
Rezultati testa i kolokvijuma iz predmeta Kontrola kvaliteta biljnih proizvoda
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Pčelarstvo
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologija piva
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologije jakih alkoholnih pića
 
Rezultati ispita iz predmeta Informatika
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologija piva
 
Rezultati testa iz predmeta Ambalaža
 
Rezultati prvog testa iz predmeta Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda
 
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Metode istraživačkog rada