REZULTATI TESTOVA, KOLOKVIJUMA I ISPITA

 

Poeni sa predispitnih obaveza iz predmeta Ambalaža
 
Rezultati ispita iz predmeta Matematika
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Voćarstvo, Posebno voćarstvo
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Voćarstvo, Opšte voćarstvo, Posebno voćarstvo
 
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Informatika
 
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik
 
Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Ambalaža
 
Rezultati ispita iz predmeta Matematika
 
Rezultati popravnih kolokvijuma održanih 20.08.2018. iz predmeta Informatika
 
Rezultati kolokvijuma održanog 21.06.2018. iz predmeta Informatika
 
Rezultati ispita iz predmeta Opšta entomologija
 
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik
 
Rezultati testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologija sušenja i hladjenja
 
Rezultati ispita iz predmeta Mehanizacija
 
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Voćarstvo i Posebno voćarstvo
 
Spisak studenata sa osvojenim poenima iz predmeta Ambalaža
 
Rezultati popravnih kolokvijuma iz predmeta Informatika
 
Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija vina
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik
 
Rezultati testova i ukupan broj bodova iz predmeta Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda
 
Rezultati kolokvijuma i ukupan broj bodova iz predmeta Tehnološke operacije
 
Rezultati testa i kolokvijuma iz predmeta Kontrola kvaliteta biljnih proizvoda
 
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Pčelarstvo
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologija piva
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologije jakih alkoholnih pića
 
Rezultati ispita iz predmeta Informatika
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologija piva
 
Rezultati testa iz predmeta Ambalaža
 
Rezultati prvog testa iz predmeta Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda
 
Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Tehnologija jakih alkoholnih pića
 
Rezultati popravnog testa i kolokvijuma iz predmeta Metode istraživačkog rada