SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

    Visoka poljoprivredno-prehrambena škola u Prokuplju je izradom novih Studijskih planova i programa, već 2003. godine i prelaskom sa dvogodišnjeg na trogodišnji studijski program, usvojila sadržaje modernih zapadno-evropskih dostignuća, radi što kvalitetnijeg obrazovanja kadrova u funkciji razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije ovog regiona Srbije.
    Na putu implementacije Bolonjskog procesa, VPPŠ u Prokuplju je 2006. godine izradila nove studijske programe Osnovnih strukovnih i Specijalističkih strukovnih studija, čija realizacija je krenula školske 2007/08. godine, saglasno Zakonu o visokom obrazovanju. Plan studija osmišljen je tako da bude transparentan, uniformne strukture predmeta.     Studijski program traje 1 godinu (60 ESPB), a izvode se iz TRI oblasti:

ORGANSKA POLJOPRIVREDA

PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

ZAŠTITA BILJA

    Specijalistički studijski programi Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, po sadržaju i trajanju, i opsegu vežbi i stručne prakse studenata, slični su studijskim programima obrazovnih institucija istog profila u zemljama Evropske unije: Larenstein University of Professional Education (Holandija), Harper Adams College (Velika Britanija), Fachhochschule Weihenstephan, (Nemačka), kao i visokoškolskih institucija zemalja u našem okruženju: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (Hrvatska); Fakulteta za kmetejstvo u Mariboru i Biotehniška fakulteta u Ljubljani (Slovenija), kao i Fakultet za biotehnički nauki u Bitolju (Makedonija).
    Takođe, saradnja sa drugim visokoškolskim ustanovma u našoj zemlji, u domenu usaglašavanja Specijalističkih studijskih programa, činiće prioritet Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju. Prvenstveno se misli na Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, zatim na Poljoprivredni fakultet u Novom sadu, Agronomoski fakultet u Čačku i Poljoprivredni fakultet u Prištini - privremeno sedište u Zubinom Potoku.