Акредитована лабораторија


Акредитована лабораторија за иситивање је организациона јединица која послује у саставу Академије струковних студија Јужна Србија на Одсеку за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље.
Лабораторија је први пут акредитована 2009 године и на сваке четри године се успешно реакредитује.
Све лабораторијске активности се обављају у наменским просторијама које су у оквиру Одсека за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље.
Процедуром за спровођење оперативних активности у лабораторији за испитивање све лабораторијске активности су прописане у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017, тако да испуне захтеве корисника лабораторијских услуга као и регулаторних тела и тела која врше признавање.

Ценовник анализа шира, вина, алкохолних пића и земљишта