dr Bratislav Pešić
 
kvalifikacije nastavnika
 
e mail:batta.pesic@gmail.com
 
predmeti (osnovne str. studije):
- Gajenje preživara
- Gajenje nepreživara
- Gajenje domaćih životinja
- Lovna privreda
 
 
 
 
 


<<< prethodna strana