-Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.

-Izveštaj komisije - Oblast Fizička hemija

-Izveštaj komisije - Oblast Higijena i tehnologija namirnica

-Izveštaj komisije - Oblast Mikrobiologija

-Izveštaj komisije za izbor direktora

-Izveštaj komisije - Oblast Mikrobiologija

-Izveštaj komisije - Oblast Matematika

-Izveštaj komisije - Saradnici van radnog odnosa demonstratori

-Izveštaj komisije - Oblast Marketing

-Izveštaj komisije - Oblast vinogradarstvo

-Izveštaj komisije - Oblast Informatika

-Izveštaj komisije - Oblast Voćarstvo

-Izveštaj o radu za školsku 2015/2016

-Izveštaj komisije - Oblast Zoohigijena i veterinarstvo

-Izveštaj komisije - Oblast Voćarstvo

-Izveštaj komisije - Oblast Kontrola kvaliteta i Tehnološke operacije

-Prigovor na izveštaj komisije - Oblast Kontrola kvaliteta i Tehnološke operacije

-Odgovor na prigovor - Oblast Kontrola kvaliteta i Tehnološke operacije

-Izveštaj komisije - Oblast Mikrobiologija

-Izveštaj komisije - Oblast Mikrobiologija

-Izveštaj komisije - Oblast Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

-Izveštaj komisije - Oblast Epizootiologija i zarazne i parazitske bolesti životinja i polesti pčela

-Izveštaj komisije - Oblast Epizootiologija i zarazne i parazitske bolesti životinja i polesti pčela

-Izveštaj komisije - Oblast Tehnološke operacije

-Izveštaj komisije - Oblast Marketing

-Izveštaj komisije - Oblast Engleski jezik

-Izveštaj komisije - Oblast Hemija

-Izveštaj komisije - Oblast Zootehnika

-Izveštaj komisije - Oblast Stočarstvo i Tehnologija stočne hrane

-Izveštaj komisije - Oblast Pčelarstvo i Voćarstvo

-Izveštaj o radu za školsku 2013/2014. godinu

-Izveštaj komisije - Oblast Fizicka hemija

-Izveštaj komisije - Oblast Biologija

-Izveštaj komisije - Oblast Stočarstvo

-Izveštaj komisije - Oblast Zoohigijena i veterinarstvo

-Izveštaj komisije - Oblast Tehnologija konzervisanja

-Izveštaj komisije - Oblast Mikrobiologija

-Izveštaj komisije - Oblast Informatika

-Izveštaj komisije - Oblast ratarstvo i semenarstvo

-Izveštaj komisije za referate-Tehnologija konzervisanja

- Izveštaj komisije za referate-Hemija

-- Izveštaj komisije za referate-Fiziologija biljaka

-- Izveštaj komisije za referate-Kontrola kvailteta i Tehnološke operacije

-- Izveštaj komisije za referate - Nebojša Stojanović

-- Izveštaj komisije za referate - Suzana Cvetanović

-- Izveštaj komisije za referate - Biljana Dimitrijević

-- Izveštaj komisije za referate - Bojan Marković

-- Izveštaj komisije za referate - Svetlana Lakićević

-- Izveštaj komisije za referate - Svetlana Bogdanović

-- Izveštaj komisije za referate - Ivana Mošić

-- Izveštaj komisije za referate - Poznavanje sirovina

-- Izveštaj komisije za referate - Tehnologija vode

-- Izveštaj komisije za referate 30.12.2011.

-- Izveštaj komisije za referate 14.01.2011.

-- Izveštaj komisije za referate 30.12.2010.

-- Izveštaj komisije za referate 22.12.2010.