NASTAVNICI / PREDAVAČI

V.d. predsednik Akademije: prof. dr Dušan Trajković
Rukovodilac Odseka: dr Zvonko Zlatanović
Šef stud.programa Ratarstvo i povrtarstvo: dr Dragan Mišić
Šef stud.programa Voćarstvo i vinogradarstvo: dr Jugoslav Trajković
Šef stud.programa Stočarstvo: dr Nikola Stolić
Šef stud.programa Zaštita bilja: dr Milić Vojinović
Šef stud.programa Prehrambena tehnologija: dr Dragana Stanisavljević
Šef stud.programa Veterina: dr Zvonko Zlatanović
 
dr Ljubiša Jovanović
dr Dragan Veličković
dr Saša Petrović
dr Dragan Orović
dr Tatjana Stojanović
dr Sanja Perić
dr Bratislav Pešić
dr Milić Vojinović
dr Aleksandra Jevtić
dr Slađana Golubović
dr Dejan Davidović
dr Novica Ilić
dr Jelica Živić
dr Dragana Stanisavljević
mr Nebojša Stojanović
dr Nebojša Milosavljević
dr Moma Denić
dr Jugoslav Trajković
dr Ivica Stančić
mr Dobrila Ranđelović
dr Violeta Rakić
mr Ivana Zlatković
dr Nebojša Zlatković
mr Nebojša Cvetković
dr Dragan Mišić
mr Tanja-Žugić Petrović
mr Goran Stojanović
DVM Miodrag Jovanović, spec
DVM Stevan Mitković, spec
Marija Jović
 

            sledeća strana >>>