dr Nikola Stolić
 
kvalifikacije nastavnika
 
e mail:nikola.stolic@gmail.com
 
predmeti (osnovne str. studije):
- Osnovi ishrane domaćih životinja
- Ishrana preživara
- Ishrana nepreživara
- Ishrana divljači
 
predmeti (specijalističke str. studije):
- Ishrana domaćih životinja
 
 


<<< prethodna strana