Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju je samostalna visokoškolska ustanova, koja ostvaruje vaspitno-obrazovnu i istraživačku delatnost u okviru Osnovnih strukovnih i Specijalističkih strukovnih studija iz oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije i veterinarske medicine, utemeljenu na tridesetogodišnjoj tradiciji. U ovom periodu, Škola se razvila u obrazovnu i stručnu instituciju visoke reputacije.
Na putu implementacije „Bolonjskog procesa”, od školske 2004/05. godine, uvedene su trogodišnje studije, a upis studenata se obavlja u okviru šest studijskih programa Osnovnih strukovnih studija:
        - Voćarstvo i vinogradarstvo
        - Ratarstvo i povrtarstvo
        - Zaštita bilja
        - Stočarstvo
        - Prehrambena tehnologija
        - Strukovna veterina
kao i studijski program Master strukovnih studija sa cetiri modula:
        - Fitomedicina
        - Prehrambena tehnologija
        - Biljna proizvodnja
        - Stočarska proizvodnja
    Na navedenim odsecima obrazuju se kadrovi koji nakon završenih studija stiču diplomu strukovnog inženjera poljoprivrede odgovarajuće struke, odnosno strukovnog inženjera poljoprivrede – specijaliste, odgovarajuće struke.
    U istoriju Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju strukovnih studija utkan je rad mnogih generacija studenata i profesora. Svaka nova generacija je nastavljala rad na tekovinama svojih prethodnika, a svoja iskustva ostavljala je u baštinu novim generacijama. Mnogi su učeći i radeći utkali puno sopstvenog truda i vremena u ovu Školu, te u kulturni život grada i čitavog regiona Toplice.
    Misija škole, do izvesne mere, reflektuje se kroz njen Statut, zasnovan na Zakonu o visokom obrazovanju, a sagledana je kroz tri ključne funkcije – nastavno-obrazovni rad, istraživački rad i izdavačka delatnost – sa snažnom orijentacijom ka saradnji sa lokalnom samoupravom. Takođe, Škola pospešuje i regionalnu i evroregionalnu saradnju sa srodnim institucijama. Osnovni zadatak i cilj je prenošenje najnovijih naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije.
     Redovno planiramo i vrednujemo rezultate svojih studijskih programa sa zadatkom da stalno razvijamo, unapređujemo i preispitujemo njihove sadržaje, saglasno novim naučnim i stručnim dostignućima, u čemu relevantnu ulogu imaju nastavno osoblje i studenti. Periodično pratimo ostvarivanje planiranih aktivnosti, postavljenih zadataka i ciljeva, uz objektivno sagledavanje rezultata, njihovu analizu i korektivne mere eventualnih nedostataka. Takođe, Škola prati savremene trendove i održava visok kriterijum akademskog obrazovanja na svim odsecima u oblasti strukovnih studija, trudeći se da zadrži do sada postignutu reputaciju u svim svojim aktivnostima.
    Svojim studentima nudimo:
       - savremeni program obrazovanja koji realizuju kompetentni nastavnici,
       - dobro opremljene laboratorije i
       - praktična znanja i veštine,
što obezbeđuje efikasan sistem studiranja i kraći put do posla.
    Po završetku studija, Vaše znanje i veštine tražiće:
       - javna i privatna preduzeća u oblasti proizvodnje, zaštite i prerade hrane;
       - proizvođači poljoprivredne mehanizacije i opreme u prehrambenoj industriji;
       - uslužne specijalizovane agencije i projektantske firme;
       - školstvo, javna preduzeća, inspekcijske službe, kao i
       - samostalno pokretanje porodičnog biznisa.
    Od izuzetnog značaja su i posebne aktivnosti Škole iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i novih proizvodno-tehnoloških procesa, kako u primarnoj, tako i u prerađivačkoj industriji u oblasti agrara. Posebne aktivnosti Škole se ostvaruju kroz rad Laboratorije za ispitivanje - trenutno  u postupku akreditacije.