OVDE SE NALAZE OPŠTA OBAVEŠTENJA

OBAVEŠTENJE
- Kolokvijum I iz predmeta Tehnološke operacije na smeru Prehrambena tehnologija radiće se 23.11.2020. godine.
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Kolokvijum II iz predmeta Tehnološke operacije radiće se 30.12.2019. godine u 08:15 časova. Studenti prethodnih generacija koji nisu radili Testove i Kolokvijume iz ovog predmeta, mogu iste raditi u navedenom terminu. Prakti;ni rad se može braniti istog dana.
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Kolokvijum I iz predmeta Tehnološke operacije radiće se 18.11.2019. godine u 08:15 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Test II iz predmeta Kontrola kvaliteta prehrambenih proizvoda radiće se 27.05.2019. I grupa: broj indeksa PT 704/16 do PT 727/16 od 11:00h, II grupa: broj indeksa PT 728/16 do PT 758/16 od 12:00h
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Kolokvijum II iz predmeta Tehnološke operacije radiće se 24.12.2018. godine u 08:15 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Kolokvijum iz predmeta Gajenje preživara održaće se 26.12.2018. godine u 08:00 časova
________________________________________________________________________

OBAVEŠTENJE
- Kolokvijum iz predmeta Lovna privreda održaće se 24.12.2018. godine u 08:00 časova
________________________________________________________________________