-Objavljuje se odluka izveštaja komisije po raspisanom konkursu.

-Objavljuje se izveštaja komisije napisan po raspisanom ineternom konkursu.

-Odluka o godišnjem planu i programu rada Odseka za poljoprivredno-prehrambene studije Prokuplje za školsku 2020/2021, godinu.

-Odluka o rasporedu nastave (predavanja i vežbe) i konsultacije za studijske programe osnovnih i master strukovnih studija u zimskom i letnjem semestru za školsku 2020/2021. godinu.

-Odluka o objavljivanju referata za užu naučnu oblast Računarstvo i informatika

-Odluka o usvajanju rasporeda održavanja nastave za studijski program master strukovnih studija

-Odluka o usvajanju rasporeda održavanja ispita za studijski program master strukovnih studija

-Odluka o odobravanju recenzije udžbenika Tehnologija i proizvodnja stočne hrane

-Odluka o odobravanju recenzije udžbenika Savremeni koncepti ishrane domaćih životinja

-Odluka o odobravanju recenzije udžbenika Savremeni koncepti gajenja domaćih životinja

-Odluka o obustavi postupka prodaje konzumnih jabuka i jabuka za preradu

-Odluka o raspisivanju trećeg upisnog roka

-Odluka o razrešenju rukovodioca specijalističkog stukovnog studijskog programa Zaštita bilja

-Odluka o izboru zamenika direktora

-Odluka o objavljivanju referata- Fizička hemija

-Odluka o imenovanju rukovodioca projekta Lands

-Odluka o razrešenju direktora Dejana Davidovića

-Odluka o usvajanju izveštaja o samovrednovanju

-Odluka o ovlašćenju predsednika Saveta za potpisivanju dokumenata

-Odluka o visini školarine

-Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto asistenta - Mikrobiologija

-Odluka o objavljivanju referata - Mikrobiologija, Higijena i tehnologija namirnica

-Odluka o izboru direktora

-Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2019. godinu.

-Finansijski plan za 2019. godinu.

-Odluka o usvajanju plana nabavki i plana javnih nabavki

-Plan nabavki za 2019. godinu na koje se zakon ne primenjuje

-Plan javnih nabavki za 2019. godinu

-Odluka o imenovanju komisije za izbor direktora

- Odluka o izmenama i dopunama finansijskog plana za 2018. godinu

- Odluka o raspisivanju internog konkursa za izbor direktora VPPŠ u Prokuplju

- Odluka o raspisivanju izbora za dopunu studentskog parlamenta VPPŠ u Prokuplju

- Odluka o izmenama i dopunama Statuta VPPŠ u Prokuplju

-Odluka o usvajanju programa rada za 2018-2019. godinu

-Odluka o usvajanju izveštaja o radu za 2017-2018. godinu

-Odluka o objavljivanju referata - Mikrobiologija

-Odluka o izmenama i dopunama odluke o raspisivanju izbora za Članove Saveta Škole

-Odluka o raspisivanju izbora za Članove Saveta Škole

-Izveštaj komisije za izbor direktora

-Odluka o opozivu odluke za upis Specijalističkih strukovnih studija

-Odluka o održavanju trećeg upisnog roka za školskoj 2018/19. godini

-Odluka o usvajanju plana izvodjenja nastave u školskoj 2018/19. godini

-Odluka o usvajanju rasporeda održavanja nastave u školskoj 2018/19. godini

-Odluka o usvajanju rasporeda ispita u školskoj 2018/19. godini

-Odluka o usvajanju izveštaja o realizaciji nastave u školskoj 2017/18. godini

-Odluka o uskladjivanju ESPB bodova

-Odluka o raspisivanju konkursa za upis studenata na specijalističke strukovne studije školske 2018/2019 godine.

-Odluka o imenovanju komisije za priznavanje ispita i ESPB bodova na studijskom programu Zaštita bilja

-Odluka o imenovanju komisije za priznavanje ispita i ESPB bodova na studijskom programu Voćarstvo i vinogradarstvo

-Odluka o imenovanju komisije za priznavanje ispita i ESPB bodova na studijskom programu Strukovna veterina

-Odluka o imenovanju komisije za priznavanje ispita i ESPB bodova na studijskom programu Prehrambena tehnologija

-Odluka o imenovanju komisije za priznavanje ispita i ESPB bodova na studijskom programu Ratarstvo i povtarstvo

-Odluka o imenovanju komisije za priznavanje ispita i ESPB bodova na studijskom programu Stočarstvo

-Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za užu naučnu oblast Mikrobiologija

-Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za užu naučnu oblast Vinogradarstvo

-Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za uže naučne oblasti Mikrobiologija i Higijena i tehnologija namirnica

-Odluka o raspisivanju internog konkursa za izbor direktora Visoke poljoprivredno prehrambene škole strukovnih studija u Prokuplju

-Odluka o članovima studentskog parlamenta za Savet škole

-Odluka o članovima studentskog parlamenta za Savet škole

-Odluka o dopuni Statuta Vppšss u Prokuplju

-Odluka o izmenama i dopunama Statuta Vppšss u Prokuplju

-Odluka o objavljivanju referata - Matematika

-Odluka o objavljivanju referata - saradnici van radnog odnosa demonstratori

-Odluka o objavljivanju referata - Marketing

-Odluka o objavljivanju referata - Vinogradarstvo

-Zapisnik sa XIV sednice Saveta škole

-Odluka o visini školarine za školsku 2017/2018. godinu

-Odluka o izmenama i dopunama Statuta

-Odluka o objavljivanju referata - Informatika

-Odluka o objavljivanju referata - Voćarstvo

-Odluka o raspisavanju izbora za članove Saveta škole

-Odluka o objavljivanju referata - Zoohigijena i veterinarstvo

-Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto asistenta - Tehnološke operacije i Kontrola kvaliteta

-Odluka o odbijanju prigovora Nemanje Stančića

-Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto asistenta - Mikrobiologija

-Odluka o objavljivanju referata - Voćarstvo

-Odluka o objavljivanju referata - Mikrobiologija, Kontrola kvaliteta i Tehnološke operacije

-Odluka o objavljivanju referata - Mikrobiologija

-Odluka o objavljivanju referata - Epizootiologija i zarazne i parazitske bolesti životinja i bolesti pčela i Klinička dijagnostika, patologija i terapija životinja

-Odluka o prodaji crepa

-Odluka o objavljivanju referata - Tehnološke operacije

-Odluka o objavljivanju referata - Marketing

-Odluka o objavljivanju referata - Engleski jezik

-Odluka o visini školarine

-Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto profesora strukovnih studija - Hemija

-Odluka o objavljivanju referata - Hemija

-Odluka o objavljivanju referata - Zootehnika

-Odluka o objavljivanju referata - Stočarstvo i Tehnologija stočne hrane

-Odluka o objavljivanju referata - Pčelarstvo i Voćarstvo

-Odluka o produženju statusa studenta

-Odluka o raspisivanju izbora za studentski parlament

-Pravilnik o merama za utvrdjivanje školarine i pružanje usluga

-Finansijska sredstva

-Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto predavača - Vinogradarstvo

-Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto predavača - Fizička hemija

-Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto predavača - Biologija

-Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto predavača - Stočarstvo

-Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto predavača - Zoohigijena i veterinarstvo

-Odluka o odbijanju prigovora spec. Ivane Radojević

-Odluka o objavljivanju referata - Zoohigijena i veterinarstvo, Stočarstvo. Biologija, Fizička hemija, Vinogradarstvo

-Odluka o objavljivanju referata - Tehnologija konzervisanja

-Ispravka odluke o odbijanju prigovora dr Marka Petkovića

-Odluka o odbijanju prigovora dr Marka Petkovića

-Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto predavača - Higijena i tehnologija namirnica, Mikrobiologija

-Odgovor na prigovor dr Marka Petkovića

-Odgovor na prigovor dr Marka Petkovića

- Odluka o objavljivanju referata - Higijena i tehnologija namirnica, Mikrobiologija

- Odluka o objavljivanju referata - Informatika

- Odluka o objavljivanju referata - Ratarstvo i Semenarstvo

- Odluka o objavljivanju referata 14.11.2013.

- Odluka o objavljivanju izvestaja komisije za referate-Fiziologija biljaka

- Odluka o objavljivanju referata 17.06.2013.

- Odluka o imenovanju komisije za sprovođenje internog konkursa za izbor direktora Vppš

- Odluka o raspisivanju internog konkursa za izbor direktora Vppš

- Odluka o usvajanju Informatora o radu Vppš

- Odluka o objavljivanju referata 05.03.2013.

- Odluka o objavljivanju referata 23.07.2012.

- Odluka o objavljivanju referata 18.07.2012.

- Odluka o objavljivanju referata 10.07.2012.

- Odluka o objavljivanju referata 30.04.2012.

- Odluka o objavljivanju referata 06.02.2012.

- Odluka o objavljivanju referata 30.12.2011.

- Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto predavača 17.02.2011.

- Odluka /raspisivanje izbora za člana Saveta škole

- Odluka /odbijanje prigovora dr Tatjane Stojanović

- Odluka /odbijanje prigovora dr Tatjane Stojanović

- Odluka o osuđivanju postupaka dr Tatjane Stojanović

- Odluka o izboru u zvanje i na radno mesto profesora 31.01.2011.

- Odluka o objavljivanju referata 30.12.2010.

- Odluka o izmeni statuta 01.10.2010.

- Odluka o izmeni statuta 22.11.2010.