RATARSTVO I POVRTARSTVO


Struktura studijskog programa
Struktura i sadržaj Osnovnog strukovnog studijskog programa za Ratarstvo i povrtarstvo prilagođeni su realizaciji nastavnog procesa, koji se ogleda u neophodnim pripremama, planiranju i intezivim aktivnostima izvođenja studijskog programa.
Studije traju 3 godine, 6 semestara, i ima ukupno 32 predmeta, od čega su 26 obavezna, a student bira 6 od ukupno 12 ponuđenih izbornih predmeta. Svi predmeti su jednosemestralni. U osnovnom strukovnom studijskom programu svrstano je 6 opšteobrazovnih predmeta (15,96 %) sa ukupno 34 ESPB, 14 stručnih (38,97 %) sa ukupno 83 ESPB i 18 stručno-aplikativnih predmeta (45,07 %) sa ukupno 97 ESPB. Praktična nastava je predviđena i kao poseban multidisciplinaran predmet na drugoj i trećoj godini studija.
Od stranih jezika predviđeno je izučavanje engleskog. U toku šestog semestra studija predviđen je diplomski rad sa 6 ESPB, kao i ukupno ostvaren nivo od 180 ESPB. To omogućuje inženjerima upis Specijalističkih strukovnih studija u trajanju od godinu dana (60 ESPB).

Svrha studijskog programa
Stručnjaci ovog profila mogu se zapošljavati u preduzećima koja se bave: proizvodnjom žita, proizvodnjom biljaka za tehničku preradu, proizvodnjom zrnenih mahunarki, proizvodnjom lekovitog i aromatičnog bilja, proizvodnjom biljaka za stočnu ishranu, povrtarskom proizvodnjom, semenskom proizvodnjom, zatim u poljoprivrednim kompanijama i drugim institucijama, poljoprivrednim stanicama, zavodima, udruženjima proizvođača, savetodavnim službama, javnoj administraciji, inspekciji, trgovini semenskom robom ratarskih i povrtarskih biljaka, očuvanjem i zaštitom poljoprivrednog zemljišta, samostalnom privatnom preduzetništvu, nauci i tehnološkom razvoju.
Porodične farme i privatizovane poljoprivredne kompanije su preduzeća koja će zahtevati profesionalno kvalifikovane osobe za upravljanje i rukovođenje biološkim procesima i zaštitom životne sredine. Bez stručno osposobljenih lica nije moguće obezbediti zaštitu ruralnih oblasti i upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom prema principima održivosti. Da bi se upravljalo biljnom proizvodnjom na uspešan način farmeri moraju biti edukovani na odgovarajući način.

Ciljevi studijskog programa
Ciljevi studijskog programa su konkretni, ostvarivi s obzirom na raspoložive resurse, i bliže definišu obrazovnu i druge delatnosti Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, uključujući i njenu sveukupnu stručnu delatnost u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji. Sve aktivnosti ustanove, a posebno razvoj studijskih programa, su u skladu sa usvojenom misijom i ciljevima. Škola periodično preispituje svoju misiju i ciljeve, vrednujući njihovu svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele raspoloživih resursa.

Kompetencije diplomiranih studenata
Savladavanjem osnovnih strukovnih studija studenti stiču primenljiva znanja u oblasti ratarske i povrtarske proizvodnje, osposobljeni su za korišćenje literature i transfer znanja, kao i da nastave studije na Specijalističkim strukovnim studijama. Pored toga, studenti stiču opšte i predmetno-specifične sposobnosti u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u oblasti ratarske i povrtarske proizvodnje.

Nastavni plan za studijski program Ratarstvo i povrtarstvo

<<< prethodna strana