POMOĆNIK DIREKTORA ŠKOLE: dr Saša Petrović
 
kvalifikacije nastavnika
 
e mail: sasa_drpetrovic@open.telekom.rs
 
predmeti (osnovne str. studije):
- Povrtarstvo
- Opšte povrtarstvo
- Posebno povrtarstvo
 
predmeti (specijalističke str. studije)
- Fiziologija i patofiziologija biljaka
- Organska proizvodnja povrća<<< prethodna strana