STRUKOVNA VETERINA

Osnovni cilj studijskog programa osnovnih strukovnih studija – Strukovna veterina je da omogući studentima sticanje najnovijih naučnih i stručnih znanja i veština iz oblasti veterinarske medicine. Drugi značajan cilj je kontinuirani sveobuhvatni razvoj svih aspekata veterinarske struke zasnovan na savremenim principima i standardima. Studijski program pruža mogućnosti za sticanje vrlo raznovrsnih praktičnih znanja i veština iz svih grana i oblasti veterinarske medicine, kao što su anatomija, fiziologija, etologija, patologija, farmakologija, interne bolesti, parazitske bolesti, zarazne bolesti, hirurgija, zaoohigijena i sudska veterinarska medicina.

Ovaj studijski program ima više ciljeva:
- sticanje i razvoj kreativnih sposobnosti za planiranje, organizovanje i kontrolu obavljanja zadataka u oblasti veterinarske medicine. Studijski program Strukovna veterina je koncipiran na taj način da se brzo i lako stiču znanja i veštine za obavljanje poslova vezanih za osnovne potrebe, administrativne poslove, kao i osnovne i specifične veterinarsko medicinske poslove u zavisnosti od složenosti stanja bolesnih životinja;
- sticanje znanja i veština koje promovišu zdravlje životinja i sprečavanje bolesti;
- sticanje znanja i veština koji su od značaja za sprečavanje širenja zoonoza;
- sticanje znanja i veština koji su od značaja za pomoć životinjama pri oporavku od bolesti;
- sticanje znanja i veština koji su od značaja za pomoć pri ublažavanju bolova, patnji i pri uginjavanju životinja;
- prihvanje osnovnih načela profesionalnog ponašanja (etički kodeks, poštovanje profesionalne tajne, poštovanje ugleda veterinarske medicine);
- uticaj na obrazovanje da prenose praktična i teorijska znanja prema hijerarhiji poslovanja u veterinarskim službama;
- uticaj na razvoj celokupnog društva, jer se zapošljavanjem Strukovnih veterinarskih tehničara, poboljšava kadrovska struktura sistema zdravstvene zaštite životinja. Stečena znanja na ovom studijskom programu će bitno uticati na celokupni razvoj zdravlja životinja u Srbiji, što doprinosi celokupnom razvoju društva.
- Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne delatnosti u oblasti veterinarske medicine. Opšte sposobnosti su:
- analiza, sinteza i predviđanje rešenja i posledica u oblasti veterinarske medicine;
- ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja u oblasti veterinarske medicine;
- razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa u oblasti veterinarske medicine;
- primena znanja u praksi u oblasti veterinarske medicine;
- razvoj komunikacionih sposobnosti, kao i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem u oblasti veterinarske medicine;
- korišćenje osnovnih komunikacionih tehnologija i računarskih programa (Word, Excel, Power Point) za potrebe izvršenja zadataka i ciljeva veterinarske medicine
- samostalan kao i efikasan rad u timu;
- ovladavanje osnovnim tehnikama planiranja, organizovanja i kontrole u veterinarskoj medicini;
- primena stečenih teorijska znanja i praktičnih iskustava u profesionalnom radu;
- razumevanje potrebe permanentnog obrazovanja (učenje i usavršavanje tokom čitave profesionalne karijere)
- prihvatanje, uspostavljene, negovanje i unapređenje standarda profesionalne etike i odgovornosti.
- Na studijskom programu Strukovna veterina student kroz razne oblike predavnja stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije:
- temeljno poznavanje i razumevanje različitih disciplina zaštite zdravlja i dobrobiti životinja u oblasti veterinarske medicine;
- rešavanje konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka u oblasti veterinarske medicine;
- povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti veterinarske medicine i njihove primene;
- praćenje i primena novina u oblasti veterinarske medicine;
- razvoj veština i spretnosti u upotrebi znanja u odgovarajućem području veterinarske medicine; i
- upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja veterinarske medicine.

 

Nastavni plan za studijski program Strukovna veterina

<<< prethodna strana