dr Violeta Rakić
 
kvalifikacije nastavnika
 
e mail: violetachem@gmail.com
 
predmeti (osnovne str. studije):
- Biohemija
- Analitička hemija
- Hemijska analiza stočne hrane
predmeti (specijalističe str. studije):
- Instrumentalne metode u analitici hrane
 
 
 
 


<<< prethodna strana