Колоквијум из предмета Информатика

Колоквијум из предмета Информатика (практично познавање рада у MS Word-u) одржаће се 02.12.2021. године са почетком у 08:00 часова, Колоквијум из предмета Информатика (теоријски део градива) одржаће се 15.12.2021. године са почетком у 08:00 часова

Обавештење – студијски програм Струковна ветерина

Испити у октобарском испитном року на студијском програму Струковна ветерина из предмета: Зоохигијенски третмани Анатомија и физиологија домаћих животиња Етологија домаћих животиња Зоохигијена и ветеринарство Физикална терапија и рехабилитација одржаће се 07.10.2021. године у 12:00 часова.

Обавештење – студијски програм Сточарство

Испити у октобарском испитном року на студијском програму Сточарство из предмета: Анатомија и физиологија домаћих животиња Етологија домаћих животиња Зоохигијена и ветеринарство Здравствена заштита домаћих животиња одржаће се 07.10.2021. године у 12:00 часова.