Обавештење – студијски програм Сточарство

Испити у априлском испитном року на студијском програму Сточарство из предмета Анатомија и физиологија домаћих животиња Етологија домаћих животиња Зоохигијена и ветеринарство Здравствена заштита домаћих животиња Одржаће се 22.04.2021. године у 12:00 часова.

Обавештење – студијски програм Струковна ветерина

Испити у априлском испитном року на студијском програму Струковна ветерина из предмета Зоохијенски третмани Анатомија и физиологија домаћих животиња Етологија домаћих животиња Зоохигијена и ветеринарство Физикална терапија и рехабилитација одржаће се 22.04.2021. године у 12:00 часова.