Испити у јануарском испитном року на студијском програму Струковна ветерина код предметног наставника ДВМ Стевана Митковића, спец.

Испити у јануарском испитном року на студијском програму Струковна ветерина код предметног наставника ДВМ Стевана Митковића, спец. одржаће се у следећим терминима

Испит из предмета Трендови у технологији јаких алкохолних и безалкохолних пића

Испит из предмета Трендови у технологији јаких алкохолних и безахолних пића на студијском Биотехнолохија модул – Прехрамбена технологија у јануарском испитном року одржаће се 25.01.2022. године у 12:00 часова.

Полагање предиспитних обавеза из предмета Физиологија биљака и Ратарство и повртарство на студијском програму Заштита биља и Воћарство и виноградарство

Полагање предиспитних обавеза из предмета Физиологија биљака и Ратарство и повртарство за студенте II (друге) године на студијском програму Заштита биља и Воћарство и виноградарство одржаће се 20.01.2022. године у 11:00 часова.

Испити из предмета Практична обука 1 и Практична обука 2 на студијском програму Воћарство и виноградрство

Испити из предмета Практична обука 1 и Практична обука 2 на студијском програму Воћарство и виноградарство у јануарском испитном року одржаће се 03.02.2022. године у 10:00 часова.