Обавештење – студијски програм Струковна ветерина

Испити у мартовском испитном року на студијском програму Струковна ветерина из предмета: Зоохигијенски третмани Анатомија и физиологија домаћих животиња Етологија домаћих животиња Зоохигијена и ветеринарство Физикална терапија и рехабилитација одржаће се 24.03.2022. године у 12:00 часова.

Обавештење – студијски програм Сточарство

Испити у мартовском испитном року на студијском програму Сточарство из предмета: Анатомија и физиологија домаћих животиња Етологија домаћих животиња Зоохигијена и ветеринарство Здравствена заштита домаћих животиња одржаће се 24.03.2022. године у 12:00 часова.