Испити из предмета Механизација биљне производње и Механизација сточарске производње

Испити из предмета Механизација биљне производње и Механизација сточарске производње одржаће се 02.09.2021. године од 10:00 часова.