Испити из предмета Посебна фитофармација, Фитофармација са токсикологијом и Бактериозе и вироза биљака

Испити из предмета Посебна фитофармација на студијском програму Заштита биља, Фитофармација са токсикологијом, Бактериозе и вирозе биљака на студијском програму Биотехнологија, модул Фитомедицина у септембарском испитном року одржаће се 16.09.2021. године у 10:00 часова.