Колоквијум из предмета Воћарство и виноградрство, Опште воћарство и Посебно воћарство

Колоквијум из предмета Воћарство и виноградрство, Опште воћарство и Посебно воћарство, одржаће се 10.05.2021. године у 11:00 часова.