Контакт

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА
ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕХРАМБЕНЕ СТУДИЈЕ

Ћирила и Методија бр. 1
18400 Прокупље


Централа: 027/324-311
Координатор: 027/ 329-158
Студентска служба: 027/324-878
Студентска организација: 027/ 333-585

Остали смо верни нашем граду

Маскота туристичке организације града Прокупља