Обавештење испита – модул Сточарска производња

Испит у јунском испитном року на мастер струковне студије на модулу Сточарска производња из предмета

Хигијена и здравствена заштита животиња

Одржаће се 24.06.2021. године у 10:00 часова.