Обавештење о Упису студената који су у III годину студија уписани школске 2019/2020 године и нису одбранили Завршни рад закључно са 10.10.2020.године и студенти уписани школске 2015/2016, 2016/2017

Студенти који су уписани по програму ВИШЕ ШКОЛЕ
и студенти којима је по Закону о Високом
образовању истекао рок за завршетак студија у
двоструком броју школских година потребних за
реализацију студијског програма, а којима је према
препоруци министарства Просвете, науке и
технолошког развоја на лични захтев омогућено да
продуже студирање по започетом студијском
програму, условима и правилима студирања за још
једну школску годину до краја школске 2020/21
године, обавиће Упис према следећем распореду: