Обавештење – студијски програм Сточарство

Предиспитне обавезе у априлском испитном року на студијском програму Сточарство из предмета:

  • Исхрана дивљачи
  • Исхрана непреживара
  • Исхрана преживара

одржаће се 12.04.2021. године у 10:00 часова.