Обавештење – студијски програм Сточарство

Испити у мајском испитном року на студијском програму Сточарство из предмета

  • Анатомија и физиологија домаћих животиња
  • Етологија домаћих животиња
  • Зоохигијена и ветеринарство
  • Здравствена заштита домаћих животиња

одржаће се 27.05.2021. године у 12:00 часова.