Обавештење – студијски програм Сточарство

Испити у јулском испитном року на студијском програму Сточарство из предмета:

  • Анатомија и физиологија домаћих животиња
  • Етологија домаћих животиња
  • Зоохигијена и ветеринарство
  • Здравствена заштита домаћих животиња

одржаће се 08.07.2021. године у 12:00 часова.