Обавештење – студијски програм Сточарство

Испити у септембарском испитном року на студијском програму Сточарство из предмета:

  • Анатомија и физиологија домаћих животиња
  • Етологија домаћих животиња
  • Зоохигијена и ветеринарство
  • Здравствена заштита домаћих животиња

одржаће се 16.09.2021. године у 10:00 часова.