Обавештење за студенте на студијском програму Сточарство

Предиспитне обавезе у мартовском испитном року на студијском програму Сточарство из предмета:

  • Анатомија и физиологија домаћих животиња,
  • Етологија домаћих животиња,
  • Зоохигијена и ветеринарство,
  • Здравствена заштита домаћих животиња

одржаће се 11.03.2021. године у 10:00 часова.


Испити у мартовском испитном року на студијском програму Сточарство из предмета:

  • Анатомија и физиологија домаћих животиња,
  • Етологија домаћих животиња,
  • Зоохигијена и ветеринарство,
  • Здравствена заштита домаћих животиња

одржаће се 18.03.2021. године у 12:00 часова.