Прехрамбена технологија – модул дуалног модела образовања