Прелиминарна ранг листа кандидата на студијском програму Биотехнологија на првој години мастер струковних студија школске 2021/2022. године

Прелиминарне ранг листе можете погледати овде

Биљна производња


Фитомедицина


Прехрамбена технологија


Сточарска производња