Стручна пракса

Драги студенти,

У овој рубрици постављена су документа која можете преузети, а потребна су за реализацију стручне праксе на основним и мастер струковним студијама.

Основне струковне студијеМастер струковне студије