Уплaтница

Обавештење

СВЕ УПЛАТЕ ПОЧЕВ ОД 03.01.2020. ГОДИНЕ ВРШИТИ НА НОВИ БРОЈ ЖИРО РАЧУНА 840-2110666-96 СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ 97 9202

Пример исправно попуњене уплатнице