Уплaтница

Обавештење

СВЕ УПЛАТЕ ПОЧЕВ ОД 01.07.2022. ГОДИНЕ ВРШИТИ НА НОВИ БРОЈ ЖИРО РАЧУНА 840-2121666-76 СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ 97 9202

Пример исправно попуњене уплатнице