Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље

 
Ћирила и Методија бр.1,
18400 Прокупље
 
 
027/324-311
 
 
vpps@beotel.rs