ГАСТРОНОМИЈА

У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Књигу наставника на студијском програму Гастрономија, основне струковне студије, можете погледати

Књигу предмета на студијском програму Гастрономија, основне струковне студије, можете погледати

Структуру студијског програма Гастрономија, основне струковне студије, можете погледати