ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА

У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Књигу наставника на студијском програму Пољопривредна производња, основне струковне студије, можете погледати

Књигу предмета на студијском програму Пољопривредна производња, основне струковне студије, можете погледати

Структуру студијског програма Пољопривредна производња, основне струковне студије, можете погледати