НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ

Професори струковних студија

др Звонко Златановић
Картон наставника
Е пошта:zvonkozl@yahoo.com

др Љубиша Јовановић
Картон наставника
Е пошта:ljuba18961@gmail.com 

др Ивица Станчић
Картон наставника
Е пошта:istancic62@gmail.com

др Небојаша Mилосављевић
Картон наставника
Е пошта:nesa_milosavljevic@yahoo.com

др Драган Величковић
Картон наставика
Е пошта:d.velickovic7@mts.rs

др Дејан Давидовић
Картон наставника
Е пошта:dejandavidovic7@gmail.com

др Никола Столић
Картон наставника
Е пошта:nikola.stolic@gmail.com

др Татјана Стојановић
Картон наставника
Е пошта:tanja.stojanovic@sbb.rs

др Сања Перић
Картон наставника
Е пошта:sanjaperics@yahoo.com

др Слађана Голубовић
Картон наставника
Е пошта:golubovicsladjana1@gmail.com

др Милић Војиновић
Картон наставника
Е пошта:vojinovic63@gmail.com

др Новица Илић
Картон наставника
Е пошта:novica.ilic@vpps.edu.rs

др Јелица Живић
Картон наставника
Е пошта:jelicazivic@yahoo.com

др Мома Денић
Картон наставника
Е пошта:momadenic5@gmail.com

др Драган Мишић
Картон наставника
Е пошта:misicdragan2014@mts.rs 

др Виолета Ракић
Картон наставника
Е пошта:violetachem@gmail.com

др Братислав Пешић
Картон наставника
Е пошта:batta.pesic@gmail.com

др Драгана Станисављевић
Картон наставника
Е пошта:draganastanisavljevic72@gmail.com

др Небојша Златковић
Картон наставника
Е пошта:nebojsa.zlatkovic79@gmail.com

др Саша Петровић
Картон наставника
Е пошта:sasa_drpetrovic@mts.rs

др Југослав Трајковић
Картон наставника
Е пошта:jugoslavlb@gmail.com

др Драган Оровић
Картон наставника
Е пошта:draganorovic@gmail.com

др Александра Јевтић
Картон наставника
Е пошта:aleksandrajevtic76@gmail.com

Виши предавачи

др Душица Ћирковић
Картон наставника
Е пошта:dusicacirkovic26@gmail.com

др Милош Илић
Картон наставника
Е пошта:milos.ilic.pk@gmail.com

Предавачи

др Светлана Богдановић
Картон наставника
Е пошта:celebogdanovic@gmail.com

др Ивана Златковић
Картон наставника
Е пошта:gajevicivana@yahoo.com

мр Добрила Ранђеловић
Картон наставника
Е пошта:dobrilarandjelovic74@gmail.com

мр Небојша Цветковић
Картон наставника
Е пошта:nebojsamcvetkovic@gmail.com

мр Горан Стојановић
Картон наставника
Е пошта:gstojanovic2002@yahoo.com

др Јован Ћирић
Картон наставника
Е пошта:joca.ciric@gmail.com

Миодраг Јовановић, спец.
Картон наставника
Е пошта:dr.mica.vet@gmail.com

Стеван Митковић, спец.
Картон наставника
Е пошта:stevan.mitkovic@gmail.com

Асистенти

маст.инж.технол. Милица Стојановић
Картон наставника
Е пошта:milicastojanovic6@gmail.com

маст.инж.технол. Александар Величковић
Картон наставника
Е пошта:avelickovic20@gmail.com

Наставник страног језика

Марија Јовић
Картон наставника
Е пошта:aquila@beotel.net

Сарадници у настави

Јелица Лазић Саковић
Картон наставника
Е пошта:jelicalazovicsakovic@gmail.com

Верослава Коцић
Картон наставника
Е пошта:veroslavak71@gmail.com