ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА-ДУАЛНИ МОДУЛ

Прехрамбена технологија - модул дуалног модела образовања

  • Књига предмета студијског програма Прехрамбена технологија – дуални модел студија можете погледати

  • Књига наставника студијског програма Прехрамбена технологија – дуални модел студија можете погледати