СТРУЧНА ПРАКСА

Драги студенти,

У овој рубрици постављена су документа која можете преузети, а потребна су за реализацију стручне праксе на основним и мастер струковним студијама. Такође у одељку стручна пракса имате списак фирми са којима Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије у Прокупљу има склопљене Уговоре о стручној и пословно-техничкој сарадњи.

Списак фирми, предузећа и установа са којима Топличка академија струковних студија има потписане уговоре о стручној и пословно-техничкој сарадњи можете погледати ОВДЕ

Основне струковне студије

Мастер струковне студије

 • Дневник стручне праксе можете преузети ОВДЕ
 • Упут за обављање стручне праксе можете преузети ОВДЕ
 • Евалуацију стручне праксе од стране студента можете преузети ОВДЕ
 • Изјаву студента можете преузети ОВДЕ
 • Потврду о обављеној стручној пракси можете преузети ОВДЕ
 • Захтев за признавање стручне праксе можете преузети ОВДЕ
 • Дневник стручне праксе можете преузети ОВДЕ
 • Упут за обављање стручне праксе можете преузети ОВДЕ
 • Евалуацију стручне праксе од стране студента можете преузети ОВДЕ
 • Изјаву студента можете преузети ОВДЕ
 • Потврду о обављеној стручној пракси можете преузети ОВДЕ
 • Захтев за признавање стручне праксе можете преузети ОВДЕ